2014 
 str. 31 August 1989, 93A, Chisinau, Moldova
Area: 65 m2
Profesionalism, ambiţie, dezvăluire maximală, transparenţă, funcţionalitate şi tehnologie.

Biroul companiei de construcţii reprezintă faţa întreprinderii şi dovada credibilităţii către clienţi şi parteneri. Din punct de vedere funcţional, oficiul este divizat în două sectoare distincte. Primul este un spaţiu deschis la maximum atât în partea ce dă spre stradă, cât şi cea dinspre interior. Această zonă include recepţia, departamentul comercial şi sala de conferinţe. Cea de-a doua zonă este închisă şi cuprinde birourile angajaţilor, directorului şi arhiva. 
Utilizarea lemnului natural ca accent de decor, în contrast cu suprafaţa gri a pardoselei şi a pereţilor, conferă interiorului sobrietate şi confort.

Professionalism, ambition, maximum disclosure, transparency, functionality and technology.
The office of the construction company represents the face of the company and the proof of credibility to customers and partners. From a functional point of view, the office is divided into two distinct sectors. The first is a space open to the maximum both on the side facing the street and on the inside. This area includes the reception, the sales department and the conference room. The second area is closed and includes the offices of the employees, the director and the archive.
The use of natural wood as a decorative accent, in contrast to the gray surface of the floor and walls, gives the interior sobriety and comfort.
The bar is located on the first floor of the building, built in the beginning of the XX century. The main task was to increase the effective area of the hall. After dismantling and strengthening the construction of walls and ceilings, an open clean space was obtained. The interior is designed in a monochrome color scheme. The walls are covered with blocks of travertine illuminated in the evening. Bar counter is made of a one-piece panel of Onyx stone, illuminated from the inside.
Barul este situat la primul etaj al clădirii, construită la începutul secolului XX. Sarcina principală a fost creșterea suprafeței efective a sălii. După demontarea și consolidarea construcției pereților și tavanelor s-a obținut un spațiu curat deschis. Interiorul este proiectat într-o schemă de culori monocromă. Pereții sunt acoperiți cu blocuri de travertin iluminate seara. Tejgheaua de bar este realizata dintr-un panou dintr-o bucata din piatra de Onix, iluminat din interior.
Photographer: Oleg Bajura