ARCHFORM studio was founded in 2005. Our team is a team of like-minded people,who create unique, recognizable designs.Starting from the concept development of our units and at each stage of implementation we try to reveal the potential and character of each object, create a unique and authentic image. The studio performs a work package of the architectural design of residential and commercial buildings, the design of interiors of cafes, restaurants, offices and shops. Our goal is to build long-term relationships with our customers, based on an open dialogue, support and trust for creation an intelligent and successful architecture that positively influences us and our environment.
ARCHFORM a luat nastere in anul 2005, ca un atelier de arhitectura si design interior nonconformist, dedicat si a ramas fidel acestui credo si in continuare. Valorificarea competentelor diversificate ale intregii echipe, precum si colaborarea continua cu experti din diferite domenii, a propulsat o practica multidisciplinara de la arhitectura, planificare urbana, pana la design interior si mobilier. Fiecare proiect are un set de provocari unice. Este important pentru noi sa punem la indoiala stereotipele si gandirea traditionala, sa le privim din alt ungi, pentru a crea ceva inovator. Scopul nostru este de a construi un dialog continuu cu clientii nostri, bazat pe comunicare deschisa, suport si incredere, pentru a crea o arhitectura inteligenta, un design indraznet care sa actioneze benefic asupra mediului si asupra omului.
We are engaged in architectural design of residential and public buildings. At the project stage we pay attention not only to the appearance of the building, but also to the development of optimal planning solutions for the creation of an eco-friendly and energy-efficient unit. Details are very significant to us, so except interior we work over the sites of facades, suggest solutions for the improvement of the territory, fencing elements and street lighting.
Suntem implicați în proiectarea arhitecturală a clădirilor rezidențiale și publice. În faza de proiect, acordăm atenție nu numai aspectului clădirii, ci și dezvoltării soluțiilor optime de planificare pentru crearea unei unități ecologice și eficiente din punct de vedere energetic. Detaliile sunt foarte importante pentru noi, astfel încât, cu excepția interiorului, lucrăm asupra siturilor de fațadă, sugerăm soluții pentru îmbunătățirea teritoriului, elemente de garduri și iluminatul stradal.
The studio performs complex design of interiors of residential and commercial buildings. It is important for us not to follow stereotypes and archaic methods. Together with the customer we consider every decision and view it from different angles to create a new and fresh image.
Studioul realizează un design complex de interioare a clădirilor rezidențiale și comerciale. Este important pentru noi să nu urmăm stereotipurile și metodele arhaice. Împreună cu clientul, luăm în considerare fiecare decizie și o vedem din diferite unghiuri pentru a crea o imagine nouă și proaspătă.
We carry out total and complex control over the construction and finishing work at all stages of the building, thereby restricting the customer from routine work and just leaving the most pleasant process – the process of creation.
Executăm un control total și complex asupra lucrărilor de construcție și finisare în toate etapele clădirii, limitând astfel clientul de la munca de rutină și lăsând la iveală cel mai plăcut proces – procesul de creație.​​​​​​​
Awards:
2005 - Diploma of the 3rd degree for the “Most Modern Architectural Project of the Year”. International Specialized Exhibition "Moldkonstruct". 
Project: "Multifunctional Wellness Center in the Valley of Roses Park, Chisinau";
2007 - Diploma de Triumf ( Triumph Diploma) from the Association of Architects of The Republic of Moldova. 
Project: Restaurant "Golonka",  Night Club "Tabu";
2007 - Diploma of the Union of Architects of The Republic of Moldova in the nomination "Interior". 
The project of an apartment in the residential complex "Glorinal";
2012 - Winner of the DAS Award in the nomination "Public Interior". 
Project: the restaurant “Green Park”, Chisinau, The Republic of Moldova.
2013 -Diploma of the 1st degree. The best stand design of the "Parquet yard" company / SC Gepal-Grup SRL. "DAS Interior Show 2013".
2013 - Diploma of the 3rd degree .The best stand design of the "Limani Group" company. "DAS Interior Show 2013".
2014 - Diploma of the 3rd degree INTERIUM 2014 in the nomination “Interior of public spaces”, 
The project: “Showroom Karelia Hardwood Floors”. Kiev, Ukraine.
2015 - Diploma of the Best Restaurant Project, nomination “Eco design”. The Exhibition of the Union of Designers, Moldova, IMOBIL 2015. 
The project of the restaurant “Woodhouse”.
2018 - Winner of the DAS Award in the nomination "Public Interior, Offices". 
Project: of the office for the “Exfactor Group” company
2018 - Winner of the DAS Award in the Residential Architecture nomination. 
Project: "Stone House";
Premii:
2005 - Diploma gradul III pentru "Cel mai performant proiect al anului". Expozitia Moldconstruct. 
Obiect: Centrul de agrement pe teritoriul parcului "Valea trandafirilor".
2007 - Diploma de Triumf, Asociatia Arhitectilor R. Moldova. 
Obiect: restoran "Golonca", club "Tabu".
2007 - Diploma Uniunii Arhitectilor R.Moldova. 
Obiect: apartament in complex locativ.
2012 - Premia DAS, nominatia "Interioare Publice, restaurante". 
Obiect: restaurantul "Green Park", Chisinau, Moldova.
2013 - Premiul I, Standul companiei "Parketnii Dvor", Das Interior Show.
2013 - Premiul III, Standul companiei "Limani", Das Interior Show.
2014 - Premiul III, INTERIUM 2014, nominatia "Interioare Publice, showroomuri", 
Obiect: Showroom Karelia Hardwood Floors. Kiev, Ucraina.
2015 - Diploma pentru cel mai bun restaurant, nominatia "Eco design", Expozitia Uniunii Designerilor R.Moldova, Expozitia IMOBIL. 
Obiect: restaurant "Woodhouse".
2018 - Premia DAS, nominatia "Interioare Publice, oficii". 
Obiect: oficiul companiei "Exfactor Group", Chisinau, Moldova.
2018 - Premia DAS, nominatia "Arhitectura / Locuinte". 
Obiect: "Stone House", Chisinau, Moldova.